Accommodation in Shiga Kogen
 Accommodation NameAccommodation Type 
CHALET SHIGAResort Hotel - ModerateDetails
HOTEL ALPENBURGResort Hotel - DeluxeDetails
HOTEL ASPEN SHIGASki Lodge - BudgetDetails
HOTEL GRAND PHENIX OKUSHIGA Resort Hotel - DeluxeDetails
HOTEL KODAMAResort Hotel - ModerateDetails
OKUSHIGA KOGEN HOTELResort Hotel - DeluxeDetails
RYOKAN BIYUNOYADORyokan Details
SHIGA KOGEN PRINCE HOTEL EAST WINGResort Hotel - DeluxeDetails
SHIGA KOGEN PRINCE HOTEL SOUTH WINGResort Hotel - DeluxeDetails
SHIGA KOGEN PRINCE HOTEL WEST WINGResort Hotel - ModerateDetails
YOROZUYARyokan Details